products
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
Số điện thoại : 15112670997
Kewords [ second hand turbo 134 3592 ] trận đấu 1 các sản phẩm.
Mua 3406 Second Hand Turbo cho máy móc kỹ thuật E245B 134-3592 Loại phun trực tiếp trực tuyến nhà sản xuất

3406 Second Hand Turbo cho máy móc kỹ thuật E245B 134-3592 Loại phun trực tiếp

giá bán: Negotiated
Tên sản phẩm Tuabin kim giây
Mô hình động cơ 3406
Mô hình máy E245B
Phần số 134 - 3592
Phẩm chất Chất lượng cao
Total 1 page